میرسلیم: آنچه درمورد لباس و ساعت اینجانب مطرح شده تکذیب می‌شود!

دیدگاهتان را بنویسید