نسبت کفایت سرمایه برای کل بانک‌های ایران منفی 1.68 درصد بوده که عمدتا ناشی از زیان انباشته برخی از بانک‌ها است. با این حال آمارها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کشورهای منطقه شاخص کفایت سرمایه نزدیک به مثبت 20 درصد دارند.

بخش بانکی ایران با شاخص ریسک 74 درصدی پس از کشورهای یمن و سوریه و لبنان، بیشترین میزان ریسک در خاورمیانه را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید