در این تصویر خلیج فارس قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید