سلیمان سویلو در مصاحبه تلویزیونی خود در خصوص مبارزه ترکیه با پ‌ک‌ک و نیز مقابله با بحران پناهجویان گفت:
🔹 در سایه دیواری که در مرز کشیدیم، از سال ۲۰۱۶ جلوی ورود ۲ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۷۷۵ مهاجر قاچاق به ترکیه را گرفتیم.

🔹 وی با طرح این ادعا که مقر فرماندهی جدید پ‌ک‌ک در ایران است، گفت: این دیوار، علیه ترور هم کشیده می شود. کوه تندورک بر بخش مهمی از محور مرزی مشرف است. اکنون سیستم های برق در این کوه کشیدیم و این روش را در کوه آرارات نیز اجرا خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید