🔹 در دهه گذشته سهم صنعت در اقتصاد نسبت به دهه 80 تقلیل یافته و از حدود 20 درصد به زیر 13 درصد در سال 1401 رسیده است.

🔹 به گزارش اکوایران سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران از دهه هشتاد دچار نوساناتی بوده است. تا قبل از شروع تحریم‌ ها سهم صنعت از تولید ناخالص حدود 19 درصد بوده درحالیکه پس از اعمال شدن تحریم های ابتدای دهه نود، سهم این بخش اقتصادی به 13 درصد کاهش یافته است.

🔹 این نسبت با توافق برجام دچار تغییر زیادی نشد و در دهه نود سهم صنعت از کل اقتصاد از 12 درصد تا 14 درصد در نوسان بوده است.

🔹 بخش صنعت در اقتصاد های در حال توسعه عموما به عنوان نقطه شروع توسعه یافتگی تلقی می شود و بهبود در این بخش با افزایش سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی در فرآیند تولید صورت می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید