۸ دانشجوی علوم پزشکی تبریز در احکامی بی سابقه با احکام ۱ الی ۲ ساله محرومیت از تحصیل و تبعید به شهرهای اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل رو به رو شدند! این احکام پس از اعتراض این دانشجویان به مسمومیت گسترده مدارس برایشان صادر گردیده است! علیرغم امضای طومار ۲ هزار نفره دانشجویان علوم پزشکی تبریز و طومار دانش‌آموختگان این دانشگاه و صحبت های اساتید برای لغو احکام این دانشجویان، چنین احکام سنگینی از سوی شورای انضباطی وزارت بهداشت صادر گردیده‌ است.

دیدگاهتان را بنویسید