خانم ایلوا یوهانس سیاستمدار و وزیر آموزش و پرورش اسبق و وزیر رفاه سابق و وزیر کار فعلی سوئد  و عضو کمیسیون اروپا است. در ایستگاه قطار نشسته. نه محافظی دارد نه راننده‌ای و نه خبرنگاران دوره‌اش کرده‌اند. کیف‌کش هم ندارد. ملت هم نامه به‌دست صف نبسته‌اند عریضه تقدیم کنند.

دیدگاهتان را بنویسید