🔹محمد یوسفی
دکترای روابط بین الملل ، متخصص حوزه روسیه
🔻پریگوژین رهبر یهودی واگنر برای چندمین بار اعلام کرده که باخموت به تصرف نیروهای واگنر در آمده درحالیکه اوکراین این مسئله را هنوز تایید نکرده و البته احتمال سقوط این شهر پس از حدود ده ماه مقاومت و تبدیل شدن به زمین سوخته وجود دارد

🔻اینکه روس ها تا چه اندازه در این جنگ دروغ پردازی کردند بر کسی پوشیده نیست که همین مسئله باخموت نمونه ی کوچکی از آن است، البته اثبات دروغگویی روس ها نمی تواند اثبات گر صداقت و راستی اخبار طرف مخالف باشد

🔻اما سوال اینجاست یهود ستیزانی که در اخبار و تحلیل هایشان منشأ تمام بدی ها و نکبت ها را از یهود میدانند و به آن نسبت میدهند چطور مزدوران واگنر را رزمنده میخوانند و امروز با اعلام دوباره پریگوژین یهودی درباره تصرف باخموت، به تمجید از این یهودی با ژن خوب پرداختند! همانند بقیه الیت های یهودی روس با ژن خوب !!

🔻ظاهراً روس بودن تبدیل به وجه تمایز یهودی خوب از بد تبدیل شده

دیدگاهتان را بنویسید