◀️ شعیب بهمن تحلیلگر بین المللی در خصوص انتخابات ترکیه اظهار داشت: با توجه به مشارکتی که در دور اول انتخابات ترکیه شاهد بودیم احتمال اینکه در این دور اردوغان پیروز شوند بسیار زیاد است. به این دلیل که اردوغان به احتمال زیاد موفق به کسب آرای نفر سوم خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید