نتایج بررسی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس که شنبه ۳۰ اردیبهشت منتشر شد، نشان می‌دهد نرخ بدمسکنی ۵۵‌ درصدی بیشترین میزان سطح فقرمسکن تا کنون است.

مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس “عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد” نام دارد و سیر روند بدمسکنی را با ارقام ارائه می‌کند.

دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد “عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی” و همچنین “اختصاص بیش از ۳۰‌ درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تامین مسکن” را دو معیار اصلی برای تعریف بدمسکنی می‌داند.

دیدگاهتان را بنویسید