بشکه بنزین اهدایی دانشجویان دانشگاه امام صادق
خبرگزاری مهر نوشته بود: با اعلام خبر بحران سوخت در کشور انگلیس، دانشجویانی از دانشگاه امام صادق (ع) با چند دبه بنزین جلوی سفارت بریتانیا حاضر شدند و با این اقدام حامل پیغام‌های زیادی به جهان بودند که از جمله آن یادآوری زوال استعمار پیر است.

🔻بشکه آب حقابه ژنرال مبین طالبان

دیدگاهتان را بنویسید