عبدالله رمضان‌زاده در اکانت توییتر خود نوشت:
🔻از ماکیاولی آموخته‌اند:
“زمام‌دار اگر بخواهد باقی بماند و موفق باشد نباید از شرارت و اعمال خشونت‌آمیز بترسد. زیرا بدون شرارت، حفظ دولت ممکن نیست”. وی اساس اخلاقیات را واژگون کرد. یگانه شعار سیاسی او این بود که “شاه فوق تمام قیود و الزامات مردم عادی‌ست”»

دیدگاهتان را بنویسید