🔹الکس، «سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی برای فاحشه گری در دبی » بود که صبح امروز اعدام شد.

دیدگاهتان را بنویسید