🔹آخرین آمار سایت «اسپیدتست» از رشد یک رتبه‌ای سرعت اینترنت ثابت و افت یک پله‌ای اینترنت سیار در کشورمان حکایت دارد.

🔹اینترنت سیار در تهران نیز با هفت پله افت مواجه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید