کاوه مدنی :وقتی دلسوزان درباره هیرمند هشدار می دادند آقایان به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چند هزار متری و اشتغال زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منطقه کم آب بودند!

دیدگاهتان را بنویسید