اعتماد نوشت: روزبه دلاور درحین پوشش حواشی بازی پرسپولیس و نساجی، متوجه درگیری یک خانم که قصد داشته با لباس مبدل وارد ورزشگاه شود و ماموران نیروی انتظامی شد و مشغول فیلمبرداری از این اتفاق بود که یکی از ماموران به سمت او می‌آید و گوشی‌اش را به زور از او می‌گیرد و می‌پرسد تو چه کاره هستی که فیلم می‌گیری؟ خبرنگار روزنامه اعتماد با نشان دادن کارت خبرنگاری‌اش پاسخ می‌دهد که خبرنگار هستم و برای پوشش رویدادهای مسابقه آمده‌ام که مامور موردنظر کارت خبرنگاری او را نیز ضبط می‌کند و می‌گوید: «هر کاره‌ای می‌خواهی باش! خبرنگار رییس‌جمهور هم باشی حق نداری فیلم بگیری!» خبرنگار روزنامه اعتماد چنین روایت می‌کند: ما به التماس افتادیم و گفتیم گوشی را پس بده. بچه اینجا نیستیم و می‌خواهیم چند ساعت دیگر برگردیم. مامور موردنظر زیر بار نرفت. من هم گفتم این هم از مهمان‌نوازی شما! این حرف را که زدم تا رویم را برگرداندم دیدم مامور شوکر درآورده و با اسپری فلفل به صورتم زد. بعد همسرم به گریه افتاد و آن مامور هم با گوشی و کارت خبرنگاری من محل را ترک کرد.

دیدگاهتان را بنویسید