◀️ بعد از صحبت‌های ابراهیم رئیسی راجع به حقابه هیرمند، ژنرال مبین از چهره های جنجالی طالبان با انتشار ویدیویی در حسابهای مجازی خود تهدید رئیس جمهور ایران را به تمسخر گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید