بعد از اعدام سه نفر از محکومان پرونده موسوم به خانه اصفهان، تجمع‌هایی اعتراضی در چند شهر ایران از جمله در اصفهان، تهران، کرج و زاهدان شکل گرفت.

جمعه شب، سر دادن شعارهای اعتراضی در برخی مناطق تهران از بام منازل هم گزارش شده است. در واکنش جهانی به این اعدام‌ها یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواهان توقف اعدام‌ها از سوی حکومت ایران شد.

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی پارسال در جریان اعتراضات در اصفهان بازداشت شده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید