🔹بنابر اعلام بانک مرکزی تورم نقطه ای اردیبهشت به مرز۷۰درصد رسید.با این دست فرمان دولت هیچ بعید نیست نرخ تورم در شهریورماه به۱۰۰درصد برسد!پیامد مهم تورم ۳رقمی فاجعه فقرمطلق برای۲۰میلیون نفرخواهد بود!سید محرومان واقعا کمر محرومان را شکست!اما ظاهرا دغدغه دولتیان فقط حجاب زنان است!

دیدگاهتان را بنویسید