این کوچه رو شب آسفالت کردن صبح اداره آب و فاضلاب کنده تا برای مشترک فاضلاب نصب کنه!

اینجا کرج مابین خیابان انقلاب و اشتراکی

دیدگاهتان را بنویسید