دکتر مرادی پزشک نخبه و جوان در مشهد، به دلیل عدم پذیرش بدون نوبت یک بیمار خانم، با واکنش غیراخلاقی شوهرش مواجه و با دروغ پردازی او و عمل غیراخلاقی روزنامه ای، انگ عدم پذیرش بیمار محجبه بر ایشان زده می شود. با بزرگنمایی و تحریک احساسات و پخش آدرس در کانال های خاص، مطب ایشان پلمپ و اعتبار پزشکی ایشان خدشه دار می شود. در ادامه، با وجود توضیحات پزشک جوان، اما انتشار فیلم مربوط به حادثه، کذب و دروغ بودن آن اتهام را ثابت می کند!
نکته قابل تامل اما، استفاده ابزاری از دین و  تحریک احساسات در جهت منافع فرد است. به گونه ای که چنین ادعاهایی به راحتی می تواند مبنای مظلومیت و مشروعیت افراد شده، طوری که توضیحات طرف مقابل حتی فرصت شنیدن و سنجیده شدن نمی یابد.
حال تصور کنید، مثل آقای مرادی ، چه بسیار افراد و گروه هایی با همین دروغ پردازی و کینه جویی ها، از زندگی محروم و از سفارت تا سخنرانی، از خانه تا محل کسب و کارشان درنوردیده و خود و کشورشان به خاک سیاه نشستند!

دیدگاهتان را بنویسید