🔹 هزینه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جدول پرداختی قبض آب!

🔹 بهای آب مصرفی: ۱۴۵ هزارتومان
مبلغ قابل پرداخت: ۲۶۳ هزار تومان!

دیدگاهتان را بنویسید