🔻 شهرکتاب بابلسر در صفحه اينستاگرام خود خبر پلمب فروشگاه به بهانه عدم رعایت حجاب توسط مشتریان را اعلام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید