◀️ پاسخگو چهل سال تورم، چهل سال بیکاری و رکودی که ایجاد کردید

◀️ شما دین را هم بازیچه رفتار و سیاست های خود کردید

◀️ آقای جلیلی شما حرفی برای گفتن دارید تا سوالی از شما بپرسیم

◀️ شما باید پاسخگو باشید که چرا جوانی از دانشگاه می‌رود هیچ آینده‌ای ندارید

🔹صحبت های دانشجو علیرضا جعفرزاده در روز ٢۵ اردیبهشت دانشگاه علامه طباطبایی

دیدگاهتان را بنویسید