🔹شش ماه پس از جام جهانی پرحاشیه برای ایران، حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفته است که «فدراسیون فوتبال در ازای فروش بلیت، شرط کرد که ۲۲۰ مسافر جام جهانی را خودش معرفی می‌کند.» در جام‌جهانی تماشاگران حکومتی،‌ بخشی از سکوهای بازی‌های ایران را اشغال کرده بودند.
رفیعی همچنین گفته که «با گذشت بیش از شش ماه از پایان جام جهانی فوتبال در قطر، فدراسیون فوتبال هنوز بخشی از طلب خود را بابت تورها و مسافران جام جهانی، که خودش به آژانس‌ها معرفی کرده بود، صاف نکرده و بدهکار است. بدهکاری فدراسیون فوتبال فقط در یک مورد به حدود هفت میلیارد تومان می‌رسد. علاوه‌بر این، خدماتی برای پرواز از برخی آژانس‌های دیگر گرفته شده که به تعهدات مالی خود نسبت به آن‌ها نیز هنوز عمل نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید