◾️افزایش بهای مواد غذایی و تداوم آن به تهدیدی برای دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در جهان تبدیل شده است. بهای نان در اتحادیه اروپا به طور متوسط طی شش سال گذشته 40 درصد بالا رفته است. در همین بازه زمانی افزایش قیمت نان در ایران بالای 600 درصد برآورد شده است!

◾️تورم نقطه‌ای انواع گوشت نیز در اتحادیه اروپا به طور متوسط طی شش سال گذشته 34 درصد رشد را تجربه کرده است. در همین بازه زمانی افزایش قیمت گوشت در ایران 778 درصد بوده است!

دیدگاهتان را بنویسید