◀️ هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی می گوید: یک بار در دولت احمدی نژاد کف حساب ارزی ایران جارو شده و ظاهرا بار دیگر در دولت رئیسی این تجربه در حال تکرار شدن است. بحران خالی شدن صندوق توسعه ملی در چشم انداز چهار ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی، مهاجرت نخبگان، بحران‌های زیست محیطی و حذف شدن از معادلات بین المللی آینده ترسناکی برای ایران رقم خواهد زد.

دیدگاهتان را بنویسید