چین 1350 میلیارد دلار
نروژ 1130 میلیارد دلار
ابوظبی 790 میلیارد دلار
کویت 750 میلیارد دلار
سنگاپور 690 میلیارد دلار
عربستان 607 میلیارد دلار

دیدگاهتان را بنویسید