یک خبرنگار حوزه موسیقی از حمله به دانشکده هنرهای زیبا و شکستن ساز دانشجویان موسیقی خبر داد!

دیدگاهتان را بنویسید