ژنرال زالوژنی فرمانده مقتدر ارتش اوکراین که محبوبیت زیادی در این کشور دارد با بیان اینکه خسارات اشغالگران روس هر کشوری را متوقف می کرد، گفت: تنها یک نتیجه وجود دارد: ارزان ترین چیز در این کشور جان انسان است، در کشور ما برعکس گران ترین چیز است.

او همچنین اعتراف کرد که اوکراین بسیاری از سربازان حرفه ای را از دست داده است: “در طول تاریخ مبارزه با متجاوز و جنگ توسط سربازان حرفه ای آغاز می شود و توسط معلمان، مهندسان، حسابداران به پایان می رسد. این چیزی است که اکنون در حال رخ دادن است.”

زالوژنی خاطرنشان کرد که اساس پیروزی نه تنها قهرمانی اوکراینی ها، بلکه استفاده از فناوری های پیشرفته و تجهیزات کارآمدتر خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید