🔻منابع روسی از جمله مدیر شرکت واگنر و همچنین تصاویر ارسال شده از جبهه باخموت در اوکراین نشان می دهد که روسها اقدام به عقب نشینی کرده اند.

🔻در شرایط فعلی پریگوژین مدیر واگنر ، وزارت دفاع و واحد های ارتش را متهم کرده و اعلام کرده که ممکن است یک فاجعه برای روسها در این جبهه رخ بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید