🔹‏دارایی صندوق توسعه ملی نروژ بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار و دارایی صندوق توسعه ملی امارات بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. دارایی صندوق توسعه ملی ایران می‌گویند ۱۰ میلیارد دلار است که تقریبا مطمئنیم آن هم موجود نیست!
چه باید کرد؟!

دیدگاهتان را بنویسید