🔹روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت در یک سال اخیر پرداخت و نوشت:
🔹”فقط ۴ قلم کالا (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) در اثر این طرح گران می‌شود.” این خلاصه صحبت‌های وزیر کشور است که در سال پیش بدان تصریح کرد.
🔹کاش آن روز صدای خبرگان اقتصادی شنیده می‌شد. نشد آن روز اما کاش امروز تدبیری کنند و همتی و با زبان بازار با آن تعامل کنند تا شاید این تورم را – که افسار پاره کرده است – بشود دوباره مهار زد.
🔹باور کنند حضرات که حال جامعه ناخوش است. از ناخوش احوال هم نمی‌توان امید کارهای بزرگ داشت. معیشت مردم را تامین کنید، معادِ خودشان را تضمین خواهند کرد.
🔹بسیاری از این رفتارهای ناروای اجتماعی و سویه‌های سیاه گریز از معارف و معرفت‌ها هم به همین شلوغی بازار گرانی برمی‌گردد. نانِ مردم را تأمین و تضمین کنید، بسیاری از نابسامانی‌های اخلاقی و رفتاری اصلاح می‌شوند. نان، با ایمان رابطه تنگاتنگ دارد.

دیدگاهتان را بنویسید