🗣 حسن عاملی:
◀️ این روزها برای خودرو ثبت نام می کنند؛ از هموطنان عزیز می خواهم اگر برای پیشرفت کشور غیرت و تعصب دارند که حتماً دارند و اگر اضطرار ندارند ثبت نام نکنند.

◀️ این هم به نفع مصرف کننده است و هم به نفع سازنده که غرور مقدس و ملی ملت را با کالای بی‌کیفیت زیر پا نگذارد و جایگاه بین‌المللی کشور را در عرصه صنعت خراب نکند.

دیدگاهتان را بنویسید