🔹 مقامات اوکراین با تشدید جنگ با روسیه به جمع آوری تندیس ها و بناهای یادبود شوروی در سراسر این کشور اقدام کردند.

🔹به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این تندیس ها و بناهای یادبود که زمانی به دوستی میان روسیه و اوکراین اشاره داشت از سوی مقامات اوکراینی در حال حذف شدن از سطح این کشوراست

دیدگاهتان را بنویسید