📝 روزنامه هم میهن نوشت: چرا فیلترگذاران کماکان فیلتر می‌کنند؟ آیا آن‌ها نمی‌دانند که این‌کار از نظر اخلاقی نادرست است؟ یا حتی از منظر کارکردی، آیا تصور نمی‌کنند که تلاش‌های‌شان برای محدود کردن دسترسی افراد و حدگذاری بر انتخاب‌های ایشان، نه فقط ناموفق است بلکه آن‌ها را بیشتر به دور زدن فیلتر‌ها مصمم می‌کند؟

دیدگاهتان را بنویسید