🔹 خانه‌دار شدن در این شهر، بیش از 158 سال طول می‌کشد.

دیدگاهتان را بنویسید