🔻 ۱۹ اردیبهشت تجمع اعتراضی کارکنان استانداری کرمانشاه به وضعیت معیشتی خود برگزار گردید .

🔻در این تجمع کارکنان به صورت نمادین بر سر سفره خالی که در محوطه استانداری کرمانشاه پهن کرده بودند نشستند و اعلام کردند ماهم مثل سایر اقشار کارکنان کشور از وضعیت معیشتی در رنج هستیم .

🔻این دومین تجمع اعتراضی کارکنان استانداری کرمانشاه به وضعیت معیشتی خود در یک ماه اخیر است .

دیدگاهتان را بنویسید