این پست در توییتر 17.7 میلیون بازدید داشته
ناپلئون ژولیوس سزار را مطالعه کرد.
ژولیوس سزار اسکندر مقدونی را مطالعه کرد.
اما اسکندر مقدونی چه کسانی را مطالعه کرد؟
کورش کبیر…

دیدگاهتان را بنویسید