لیلیان ییپ 48 ساله پس از چند روز رفتن به تعطیلات در پای کوه های آلپ ویکتوریایی گم شد. خانواده این زن زنگ خطر را به صدا درآوردند که چند روز بعد، آی پی ارتباط خود را متوقف کرد.

بعد از 5 روز هلیکوپتر پلیس ماشین ییپ را پیدا کرد که صاحب ماشین خودش بود. معلوم شد وقتی استرالیایی آب و غذا نداشت. این زن در تمام این روزها با خوردن یک بطری شرابی که به عنوان هدیه از مادرش خریده بود زنده ماند.

دیدگاهتان را بنویسید