به‌ خاطر وجود ماهواره‌ها زندگی امنیتی امام زمان سخت شده چون به راحتی می تونند جاشو پیدا کند!

دیدگاهتان را بنویسید