ما دسترسی به خودرو را برای مردم آرزو می‌کنیم اما خودمان بدون نوبت و با قیمت کارخانه خودرو می‌گیریم

ما طرح صیانت را اجرا می‌کنیم اما برای خودمان و بعضی‌ها اینترنت ویژه در نظر می‌گیریم

ما…

دیدگاهتان را بنویسید