تحریم زیباترین نعمت دشمن برای مردم کشور است!!!

🗣 حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت:
◀️ تحریم زیباترین نعمت دشمن برای پیشرفت کشور است تا ما به توانایی خود دست یابیم و ما به اذن خداوند با داشته‌های خودمان به خودکفایی خواهیم رسید.

دیدگاهتان را بنویسید