وضعیت معلمان در جمهوری اسلامی
که نابود کننده فرهنگ و شخصیت مردم است

🔹در پی انتشار فیلمی با عنوان توزیع هدایا بین معلمان در اندیمشک‌، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت حتی زمانی که یک خانم مسن خواست همراه من وارد سالن بشود و مانع او شدند، بدون اینکه شناختی نسبت به من داشته باشد شروع کرد به نفرین کردن ما.‌

دیدگاهتان را بنویسید