در یازده روز اخیر اجرای احکام اعدام، روندی افزایشی داشته و طی این مدت، حکم اعدام دستکم ۵۷ زندانی از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، افساد فی الارض، سب النبی و قتل، در زندان های مختلف کشور به اجرا گذاشته شده است.
بنابر گزارش یک مرکز حقوق بشری، طی یازده روز گذشته حکم اعدام دستکم ۵۷ زندانی از جمله دو زن در زندان های رجایی شهر کرج، ارومیه، قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، وکیل آباد مشهد، اردبیل، تربت جام، یزد، رشت، بیرجند، قزوین، نیشابور، میناب، بندرعباس، زاهدان، خرم آباد، ایرانشهر، سلماس و عادل آباد شیراز به اجرا گذاشته شد.

دیدگاهتان را بنویسید