محسن هاشمی‌ رفسنجانی در روزنامه اعتماد خطاب به مدیریت شهر تهران نوشت:
🔻صدای اعتراض واقعی از شورای شهر و شهردار شنیده نمی‌شود. شهردار به جای طرح ریشه‌ای مشکل، در سیما ظاهر می‌شود و از دیوار ثابت بین واگن‌ها خبر می‌دهد که امنیت مسافران را هم دچار مشکل می‌کند و متاسفانه کورسویی که برای تامین قطار در اواخر سال گذشته پیدا شده بود، مجددا به خاموشی گرایید. دولت و انگار مدیریت شهرداری تامین قطار را در اولویت‌ها خود قرار نداده‌اند.

🔻متاسفانه مانند دیگر مسائل کشور از جمله تورم، اشتغال، شدت انرژی، سیاست خارجی و… با هیاهو آدرس غلط به مردم داده می‌شود و در این مورد نیز آدرس غلط کاملا جدی است، مشکل اصلی و ریشه‌ای کمبود قطار است. مترو امکان اعزام هر 2 دقیقه یک قطار را در بطن خود دارد و هر خط می‌تواند روزانه حداقل یک میلیون سفر را ساماندهی کند. 

🔻عوام‌فریبی نکنید، قطارها را به فوریت تامین کنید، مترو احتیاج به حداقل ۱۵۰۰ واگن دیگر برای خطوط ۷ گانه و ۱۵۰ ایستگاه افتتاح شده خود دارد. آدرس غلط ندهید. خداوند به دلیل آدرس غلط قطعا شما را نخواهد بخشید.

دیدگاهتان را بنویسید