براساس آمار به دست آمده از سایت «بقاع متبرکه» وابسته به سازمان اوقاف، در ایران ۸۱۶۷ امام‌زاده ثبت شده است.
استان‌های فارس با ۱۴۵۱، مازندران با ۱۲۷۶ و گیلان با ۶۷۱، بیشترین امام‌زاده‌های ثبت شده را دارند.
چند سال قبل آمارى از ميراث فرهنگى منتشر شد كه ايران بيش از ١٠ هزار امامزاده دارد كه ٨ هزارتاى آن فاقد شجرنامه هستند و ٤ هزار امامزاده نيز منتسب به امام كاظم هستند!

دیدگاهتان را بنویسید