🔻طبق اسناد FSB، در طول جنگ، نازی ها پنج اردوگاه در شهر اشغالی ایجاد کردند که بیش از ۳۰۰۰ شهروند در آن نگهداری می شدند.

🔻غیرنظامیان به خاطر کوچکترین تخلفی بازداشت و مجازات می شدند.

🔻میان کشته شدگان و به دار آویخته شدگان، اسناد و آمار نشان از شکنجه زنان و کودکان بسیاری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید