خانم نیلوفر آقایی، بینایی چشم چپ خود را از دست داده و به تازگی از چشم مصنوعی استفاده می‌کند:

دیدگاهتان را بنویسید