قیمت مرغ در برخی شهرهای ایران به کیلویی 90 هزار تومان هم رسیده است!

دیدگاهتان را بنویسید